Study for the Machine City Aerial

The Matrix Revolutions
Tippett Studio, 2003
VFX Supervisor: Craig Hayes